christine@events-cm.com

Valné schřomažděni v Budapeště

30 osob

Den 1

Přílet a přivítání na letišti v Budapešti
Návštěva židovské čtvrti pro první příchozí s naším průvodcem
Večeře v pěší vzdálenosti od hotelu v židovské čtvrti.
Návrat do hotelu

Den 2

Celodenní setkání/oběd v hotelu
Čokoládový workshop pro doprovázející osoby, které se neúčastní setkání.
Dvouhodinová teambuildingová aktivita po skončení setkání, včetně aktivity „Rubikube“.
Večeře v jedné z nejlepších restaurací ve městě.
Návrat do hotelu autobusem

Den 3

Dopolední plenární zasedání
Oběd v centru města
Výběr z 5 aktivit « à la carte ».
Závěrečná večeře v ruinbaru.

Den 4

Odjezd z Budapešti v ranních hodinách.